Při nákupu nad 750 Kč DOPRAVA ZDARMA.

Slovník pojmů

A B C Č D E G H K M P R S Z

Abrazivita

Abrazivita je jednou z řady vlastností zubních past. Určuje jakousi její "brusnost", tedy schopnost mechanicky odstraňovat pigmentace, zubní povlak či nečistoty z povrchu zubů. Je vyjádřena hodnotou RDA a čím je hodnota vyšší, tím má zubní pasta i…

Aftózní stomatitida

Aftózní stomatitida je odborné označení pro postižení ústní dutiny afty. Afty představují většinou menší slizniční útvary podobné vřídkům, které se objevují na sliznici dutiny ústní, a to buď samostatně nebo ve skupinkách. Výsev aftů nejčastěji…

Afty

Afty představují postižení ústní dutiny odborně označované jako aftózní stomatitida. Ta se projevuje nejčastěji výsevem menších slizničních lézí podobným vřídkům, které se objevují na sliznici dutiny ústní, a to buď samostatně nebo ve skupinkách.…

Alergie

Alergie je stav organismu, kdy imunitní systém jedince nepřiměřeně a nadměrně reaguje na běžné látky z okolí. Tyto látky jsou posléze označovány jako alergeny. Projevy alergie jsou různé, od alergické rýmy nebo vyrážky až po omezení dýchání či…

Amalgám

Amalgám je materiálem, který se dříve běžně využíval jako hlavní stomatologický materiál pro zhotovení tzv. zubních výplní. V zubním lékařství byl tedy používán především při postižení zubů zubním kazem jakožto náhrada kazem destruovaných částí zubu.…

Anestetika

Lokální anestetika jsou látky, které reverzibilně zamezují vzniku nervového vzruchu a blokují vodivost nervových vláken. To má za následek dočasné omezení pocitu bolesti v oblasti, do níž jsou aplikovány. Rozdělují se podle složení a chemické…

Antiseptika

Antiseptika jsou antimikrobiálními látkami, které jsou využívány ke snížení rizika infekce způsobené mikroorganismy. Na rozdíl od dezinfekcí, které jsou určeny na neživé povrchy se antiseptika využívají k apliakci na živé tkáně (kůže, sliznice, …).

Bělení

Bělení zubů se v současnosti stalo velmi žádanou součástí péče o sebe. Profesionální bělení zubů je taktéž již běžnou součástí estetické stomatologie. Jde o proces, kdy je pomocí bělicích látek a činidel dosaženo světlejšího odstínů zubů. Barva zubů…

Celková zubní náhrada

Celková zubní náhrada je typem protetické náhrady chrupu v případě, jestliže chybí všechny zuby v čelisti. Využívaná je tedy jako jedna z možností rehabilitace plně bezzubých čelistí. Součástí celkové zubní náhrady jsou prefabrikované umělé zuby a…

Cement

Cement je jednou ze tří tvrdých zubních tkání, mezi které patří spolu se sklovinou a zubovinou. Zubní cement pokrývá povrch kořene, jenž je uložen v kostěném zubním lůžku. Svou tvrdostí odpovídá zhruba tvrdosti lidské kosti. Cca polovina (50 - 60 %)…

Citlivost

Citlivost zubů, někdy také označována jako dentinová hypersenzitivita, je velmi častý problém, který může snadno ovlivnit každodenní život. Projevuje se nejčastěji při pití studených a teplých nápojů nebo při konzumaci sladkých či kyselých pokrmů.…

Částečná snímatelná zubní náhrada

Částečná snímací náhrada označuje protetickou náhradu chrupu v případě částečné bezzubosti. Jde tedy o náhradu, které se využívá, pokud chybí více zubů v čelisti, ale ještě nejde o úplnou bezzubost, kterou rehabilituje celková snímací náhrada.…

Dáseň

Dáseň neboli gingiva je měkká narůžovělá tkáň, která je součástí tzv. parodontu. Parodont je soubor 4 tkání, které mají za úkol kotvit jednotlivé zuby v čelisti. Do parodntu kromě dásně patří i alveolární kost, periodontální vlákna a cement na…

Demineralizace

Pojem demineralizace označuje proces uvolňování minerálů z porvchu zubů. Při demineralizaci dochází vlivem působení kyselin k vytrhávání jednotlivých iontů minerálu hydroxyapatitu z tvrdých zubních tkání, jakými jsou zubní sklovina, dentin (zubovina)…

Dentální hygiena

Dentální hygiena je soubor systematických opatření, jejichž hlavním cílem je účinně předcházet nejčatějším onemocněním ústní dutiny. Mezi ně patří zejména zubní kaz a zánět dásní (gingivitida). Dentální hygiena může být rozdělována na osobní ústní…

Dentální implantát

Zubní neboli dentální implantát je fixní zubní náhrada využívaná v případě ztráty zubu. Implantát je zaváděň při chirurgickém zákroku do kosti čelisti a po období hojení je opatřen estetickou korunkou. Při zavedení implantátu není nutné obrušovat…

Dentin

Dentin (zubovina) je jedna ze tří tvrdých zubních tkání spolu se zubní sklovinou a zubním cementem. Dentin tvoří jádro zubu a určuje jeho tvar a z velké části i jeho barvu. V oblasti zubní korunky je dentin pokryt zubní sklovinnou, v oblasti kořene…

Eroze

Eroze je proces ztráty tvrdých zubních tkání v důsledku chemických vlivů. Mezi tyto chemické vlivy patří zejména působení kyselin a nízkého pH v ústech. To vede k postupné demineralizaci a odvápňování zubního povrchu. Kyseliny v ústech můžeme dělit…

Extrakce

Extrakce je označení pro vytržení zubu. Jde o stomatologický chirurgický zákrok, při kterém je zub šetrně vybaven ze zubního lůžka pomocí extrakčních stomatologických nástrojů, jakými jsou především extrakční kleště či páky.

Gingivitida

Gingivitida neboli gingivitis je označení pro zánět dásní. Jedná se o nejčastější onemocnění v populaci a jeho příčinou bývají zpravidla bakterie zubního plaku. Ty v rámci svého metabolsimu produkují odpadní látky dráždící dásně a způsobující jejich…

Halitóza

Halitóza neboli fetor ex ore je odborné označení zápachu z úst. Halitózou neoznačujeme pouze nepříjemný dech po ránu ani dočasný zápach z úst v důsledku aroamtických potravin či nápojů. Jde o dlouhodobý problém, který kromě nepříjemného zápachu může…

Hydroxyapatit

Hydroxyapatit je minerál, který tvoří hlavní složku tvrdých zubních tkání. V jeho struktuře jsou zastoupny zejména vápenaté a fosfátové ionty. Množství hydroxyapatitu a jeho strukturální uspořádání určuje výslednou tvrdost tvrdé zubní tkáně.…

Chlorhexidin

Chlorhexidin je látka, která patří do skupiny antiseptik. Má široké spektrum účinku na mikroorganismy, mezi které patří bakterie, viry i některé plíšně. Mechanismus účinku je nejčastěji založen na rozrušení buněčné membrány. Chlorhexidin je pro své…

Kariézní léze

Kariézní léze je termín označující zubní kaz.

Kariogenní bakterie

Kariogenní bakteri jsou bakterie, které se podílí na vzniku zubního kazu. Jsou běžnou součástí bakteriální ústní mikroflóry a velmi ochotně se usazují do struktury zubního povlaku na povrchu zubů. Svým působením nepříznivě ovlivňují povrch zubů, čímž…

Nahoru
44 položek celkem